Mart 2014

 

Dobitnici grantova po projektu "Rojenje pčelara".

Želimo podstaći mlade naraštaje, da se okrenu prirodi, da neguju  i unapređuju  poljoprivredu, pre svega, da se naučno usavršavaju.