DONATORI I SPONZORI

Budite deo fondacije!

Pristupnica Fondaciji

Za fizičko lice:

  

Za pravno lice:

Izjava

Želim da pomognem rad fondacije i podržim pčelarstvo Srbije i zato pristupam Fondaciji "Profesor Velimir Palić". Pristupom u Fondaciju prihvatam obavezu da shodno mogućnostima doniram izvesnu sumu novca za račun Fondacije. Prihvatam i i to da Fondaciju preporučim poznanicima, prijateljima i poslovnim partnerima, kako bi I oni uzeli učešće u jačanju i promovisanju pčelarstva i pčelara.

PREUZMITE

OSNIVAČKI AKT


Na osnovu Člana 10 stav 1 Zakona o zadužbinama i fondacijama (Službeni glasnik RS broj 88/2010) Društvo sa oraničenom odgovornošću BIODVIG iz Kragujevca, ul. Dr.Jovana Ristića 212, PIB 107152149 , Matični broj 20764210, kao poslovno sposobno pravno lice donosi...
PRISTUPNICA

FONDACIJI


Želim da pomognem rad fondacije i podržim pčelarstvo Srbije i zato pristupam Fondaciji "Profesor Velimir Palić". Pristupom u Fondaciju prihvatam obavezu da shodno mogućnostima doniram izvesnu sumu novca za račun Fondacije.
Želimo podstaći mlade naraštaje, da se okrenu prirodi, da neguju  i unapređuju  poljoprivredu, pre svega, da se naučno usavršavaju.