GALERIJA

Naše fotografije sa donatorima i dobitnicima.


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

Želimo podstaći mlade naraštaje, da se okrenu prirodi, da neguju  i unapređuju  poljoprivredu, pre svega, da se naučno usavršavaju.