USLOVI KONKURISANJA

 

USLOVI KONKURISANJA

Fondacija, shodno statutu i utvrdjenoj politici, funkcioniše po principu neprofitne organizacije sa ciljem podrške razvoju pčelarstva Srbije.

Sredstva, neophodna za realizovanje projekata i ostalih aktivnosti fondacije biće obezbeđena iz donacija, a dalje će se raspodeljivati na osnovu unapred definisanih kriterijumima zavisno od tipa projekta i zahteva donatora.

Konkursi i konkursna dokumentacija, kao i kriterijumi po kojima će postupati konkursna komisija, biće dostupni na internet stranici fondaciji.

 

PREUZMITE

OSNIVAČKI AKT


Na osnovu Člana 10 stav 1 Zakona o zadužbinama i fondacijama (Službeni glasnik RS broj 88/2010) Društvo sa oraničenom odgovornošću BIODVIG iz Kragujevca, ul. Dr.Jovana Ristića 212, PIB 107152149 , Matični broj 20764210, kao poslovno sposobno pravno lice donosi...
PRISTUPNICA

FONDACIJI


Želim da pomognem rad fondacije i podržim pčelarstvo Srbije i zato pristupam Fondaciji "Profesor Velimir Palić". Pristupom u Fondaciju prihvatam obavezu da shodno mogućnostima doniram izvesnu sumu novca za račun Fondacije.
Želimo podstaći mlade naraštaje, da se okrenu prirodi, da neguju  i unapređuju  poljoprivredu, pre svega, da se naučno usavršavaju.